Odešel na Švédy

1.

Košili bílou, od milé šátek,

v pondělí ženil se, bít se jde v pátek.

2.

Odešel na švédy, milá jen pláče,

krokem co opouští nejistým kráčel.

3.

Zelená halena krví se zkrápí,

nejistá budoucnost, přítomnost trápí.

4.

Milá už nepláče, ač chmury mívá.

Pod srdcem dítě, má míti syna.

R:

/: Dlouho se nevrací, léta jen plynou.

Proč válčí národy? Proč mladí hynou?:/

5.

Slzy už zaschly, úsměv vystřídal déšť.

Nový život začal na světě kvést.

6.

Synovi přibylo už roků pár,

otec se nevrací mlád ani stár.

R:

/: Dlouho se nevrací, léta jen plynou.

Proč válčí národy? Proč mladí hynou?:/

7.

První krůčky, první slůvka táta,

jen marné čekání, kdy vrznou vrata.